Poštanska Carina Beograd, Novi Sad, Niš

(uvoz paketa za fizička lica)

Republika Srbija

Poštanska carina Beograd
Adresa: Ugrinovačka 210b
tel: 011 364 3057, 364 3059, 364 3060, 364 3116

Poštanska carina Novi Sad
Adresa: Vojvođanska 5
tel: 021 469 133

Poštanska carina Niš
Adresa: Dimitrija Tucovića 16
tel: 018 265 622

Povrat paketa iz Srbije u inostranstvo
tel: 011 364 3056

DHL Express Carinska služba
tel: 011 310 5582, 011 310 5585

DHL Express Opšti kontakt
tel: 011 310 5500

Brojeve telefona vaše Pošte isporuke možete pogledati ovde.

Crna Gora

Poštanska carina Podgorica
Adresa: Orahovačka bb
tel: 067 / 278-004, 020 / 442‑651
email: cipg-posta@carina.gov.me

Pogledajte kalkulator za obračun uvoznih troškova

Poštanska Carina Beograd

(10250 pošta carinjenja – Ugrinovačka)
Prosečno vreme za obradu paketa je 7 do 15 dana od datuma pristizanja paketa u Srbiju. Ekspres pošiljke se procesuiraju u roku od jednog dana.

Proveru statusa isporuke, kada paket stigne u Srbiju, možete pratiti preko internet prezentacije Pošte Srbije ovde.

10250 POŠTA CARINJENJA