Dopuna kredita za usluge Američkog poštara

Sva plaćanja usluga internet servisa AmerickiPostar.com se vrše preko firme Streebog Global Logistics LLC. Obradu transakcija za plaćanja kreditnim karticama vrši se preko kompanije Stripe.com ili preko PayPal-a u zavisnosti od Vašeg izbora.

Uplate platnim karticama procesuiramo u roku od 1 do 8 sati. Ukoliko želite odmah da dopunite kredit molimo Vas da koristite PayPal unutar korisničkog naloga.