Plaćanje servisne usluge

Sva plaćanja usluga internet servisa AmerickiPostar.com se vrše preko firme Streebog Global Logistics LLC. Obradu transakcija za plaćanja kreditnim karticama vrši se preko kompanije Stripe.com ili preko PayPal-a u zavisnosti od tvog izbora.

Kada prihvatiš uslove fiksne ponude koju smo ti poslali putem emaila, potrebno je da uneseš podatke za dostavu porudžbine, a potom i podatke za plaćanje u narednom koraku.